Baku, AZERBAIJAN. Jul 27 - Aug 02
RUS Flag Evgeniya Rodina 0 5
UKR Flag Oleksandra Korashvili 0 0
1
1