Nan Chang, CHINA. Jul 21 - Jul 27
CHN Flag Shuai Peng 15 6 0
CHN Flag Qiang Wang 15 2 0
1