Baku, AZERBAIJAN. Jul 21 - Jul 27
JPN Flag Misa Eguchi 0 6 5
SRB Flag Bojana Jovanovski 0 4 6
1
1