Nan Chang, CHINA. Jul 21 - Jul 27
CHN Flag Shuai Peng 0 6 0
CHN Flag Saisai Zheng 0 4 0
1