1
Nan Chang, CHINA. Jul 21 - Jul 27
CHN Flag Shuai Peng 15 6 6 6 1
CHN Flag Saisai Zheng 15 4 7 8 0
1