Nan Chang, CHINA. Jul 21 - Jul 27
CHN Flag Shuai Peng 15 6 5
CHN Flag Qiang Wang 0 2 2
1