Baku, AZERBAIJAN. Jul 27 - Aug 02
RUS Flag Evgeniya Rodina 40 6 1
UKR Flag Oleksandra Korashvili 15 1 0
1
1