Baku, AZERBAIJAN. Jul 27 - Aug 02
RUS Flag Margarita Gasparyan 0 3
ITA Flag Karin Knapp 0 2
1
1