Baku, AZERBAIJAN. Jul 21 - Jul 27
JPN Flag Misa Eguchi 0 6 0
SRB Flag Bojana Jovanovski 0 4 0
1
1