2021 Abu Dhabi Highlights: Muguruza maneuvers past Mladenovic