2023 Miami

Miami: Linette knocks out three-time champion Azarenka