2021 Miami

2021 Miami Pre-Tournament: Osaka's 'nostalgic' homecoming