2022 Cluj-Napoca

Cluj-Napoca: Paolini outlasts Wang Xiyu in semifinal clash