2023 Miami

Miami: Pegula sweeps past Sebov into third round