2023 Miami

Miami: Kenin advances, sets third-round meeting with Andreescu