Shot of the Month, September 2020: Karolina Pliskova