2022 Sydney

Sydney: Mertens knocks out Ferro in opening round