Current Ranking
0
May 16 2022
0
YTD 2022
Prize Money
$0
$000000
YTD 2022
0 / 0
0/0
YTD 2022
Career High
0
Dec 6 2021
0
Career
Prize Money
$0
$0000000
Career
0 / 0
000/000
Career
SinglesRanking
Current Singles
328
Singles Career High Ranking
Highest Singles
207
Dec 06, 2021
Doubles Current Ranking
Current Doubles
534
Doubles Career High Ranking
Highest Doubles
310
Jan 28, 2019